بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست

۸ مطلب با موضوع «soleyman» ثبت شده است

نشانه های ظهور - آخرالزمان-تنکابنی

بنی فلان بنی عباس شام  اصهب و سفیانی  بنی مروان  دجال بصره

بحرین   بنی اسرائیل   شهاب سنگ و ستاره دنباله دار

اَعْرَج کِنْدِی   اَبْقَع قَیْسِی   خشکسالی و قحطی   سفیانی

ایران    نوسترادموس

حکومت بنی جعفرقبل از بنی عباس آخرالزمان

دانیال     اُورْشَلِیم   کردها در آخرالزمان

حِمْص  حَلَب   جحّافی   آشوب شَهْرِزُور

ناسازگاری در مشرق

خونخواهی در مغرب

افروخته شدن آتش

بنی امیّه

پرچم

akharozzaman.blog.ir
----------------------
t.me/johnchatakheruzzaman
---------------------------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس

شورش هاشمی شیصبانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس

سیر حوادث شگفت سوریه در آخر الزّمان

🔴سیر حوادث شگفت سوریه در آخر الزّمان


سیر حوادث سوریه بسیار پیچیده است و به حرفهای بی ربطی که برخی به ظاهر کارشناسان و یا گردانندگان متوهّم و دروغگوی برخی پایگاههای مهدوی و آخر الزّمانی گوش فرا ندهید که وقتتان را تلف می کنند. 


بر پایۀ آیات قرآنی و روایات اسلامی و برخی علوم پیشگویی، کشوریه سوریه در آخر الزّمان و پیش از ظهور امام مهدی(علیه السّلام) می بایست مراحل زیر را بگذراند، و ما در آینده، با خاست خدای متعالی، به بررسی همۀ این مراحل با بیان آیات و روایات و دیگر شواهد و دلایل خاهیم پرداخت. 


1. آشوب و درگیری گسترده سوریه که نزدیک 12 سال به درازا می کشد.

2. ویرانی گسترده سوریه (در حال انجام)

3. کشتار گسترده در سوریه (در حال انجام)

4. چیره شدن فرماندهی سعودی عربستانی با نام جُرْهُمِی بر حمص با کمک آمریکا و متّحدانش (انجام نشده)

5. لشکرکشی گستردۀ نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان به شمال شرق سوریه و دمشق (انجام نشده)

6. محاصرۀ اقتصادی شدید سوریه از سوی دولتهای اروپایی و آمریکایی (انجام نشده)

7. لشکرکشی گسترده دولتهای اروپایی و آمریکایی به بخشهایی از سوریه (انجام نشده)

8. لشکرکشی گستردۀ نیروهای ترکیه به بخشهایی در شمال شرقی سوریه (انجام نشده) 

9. لشکرکشی گستردۀ دولت بعثی و داعشی عراق با رهبری اصهب مروانی همراه با گروهی از منافقان به ظاهر شیعه از کوفه با رهبری شیصبانی به سوی دمشق (انجام نشده)

10. لشکرکشی گستردۀ نیروهای شورشی داعشی و غیر داعشی آفریقایی از لیبی به مصر و سپس با فرماندهی ابقع سوی دمشق (انجام نشده)

11. زلزله ای بزرگ در سوریه و فرورفتن زمین در در حَرَسْتا و جابیه با 100 هزار کشته (انجام نشده)

12. کشته شدن بشّار اسد در دمشق به دست گروهی از مردم آن (انجام نشده)

13. قیام سفیانی در وادی یابس (پیشتر از برخی حوادث یادشده) و چیره شدنش چند ماه بعد بر دمشق (انجام نشده)

14. برخی رویدادهای دیگر.... (انجام نشده)


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس

شورش مردانی سیاه مندیل و سفیدجامه در خراسان

------------------

🔴شورش مردانی سیاه مندیل و سفیدجامه در خراسان


از محمّد پسر حنفیّه روایت شده است که گفت: پرچمی سیاه برای بنی عبّاس بیرون خاهد آمد. سپس پرچم دیگری سیاه از خراسان بیرون می آید که سربندهایشان سیاه و تنپوشهایشان سفید است، پیشاپیش آنان مردی از تمیم است که به او شعیب پسر صالح پسر شعیب گفته می شود. همراهان سفیانی را در هم می شکنند تا آن که در بیت المقدس فرود آید و برای مهدی چیرگی اش را آماده کند و سیسد تن را از شام سوی وی بکشاند. میان شورش او تا آن که کار را به مهدی بسپارد، هفتاد دو ماه خاهد بود(1).


چنین می نماید که این حدیث سخن پیامبر(صلّى الله علیه و آله) یا امام علی(علیه السّلام) باشد، اگرچه محمّد تابعی پسر خَوْلَۀ حَنَفِیَّه آن را به یکی از آن دو نسبت نداده است.


مراد از «بنی عبّاس» در این جا، بنی عبّاسی اند که در بخشی از سرزمینهای مشرق در آخر الزّمان فرمانروایی می کنند، و مقصود از «خراسان» در این جا، بخشی از سرزمینهای خراسان است که تالقان در افقانستان و سمرقند در ازبکستان را در بر می گیرد، و چنان که می دانید، گذاشتن دستار سیاه بر سر و پوشیدن جامۀ سفید میان مردمان افقانی فراگیر است.

 

شایان یادآوری است، از همۀ روایات اسلامی، مگر این روایت، بهره گرفته می شود، دوری زمانی میان شورش شعیب تمیمی پسر صالح در خراسان در ماه رجب و میان قیام امام مهدی(علیه السّلام) در مکّه و سپردن کار به وی در ماه محرّم بیش از هفت ماه نمی باشد.

—---------------------------------------------------

1. الفتن، ص 213، جزء 4، ح 851 (ترجمۀ نویسنده).


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس

سرنوشت عربستان سعودی و پادشاهی آل سعود در آخر الزّمان

🔴خلاصه سرنوشت عربستان سعودی و پادشاهی آل سعود در آخر الزّمان


در بارۀ عربستان سعودی و پادشاهی آل سعود گفتاری مفصّل نوشته ایم که در زمانی مناسب ارائه خاهیم داد. برای کسانی که دوست دارند زودتر از آن زمان، در بارۀ سرنوشت این کشور و پادشاهی آل سعود چیزهای بدانند، نکاتی را به گونه ای خلاصه یادآور می شویم:


1. در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، زلزله هایی در عربستان سعودی روی می دهند و برخی آتشفشانهای بزرگ در این کشور فَوَران می کنند و مایۀ ترس و وحشت مردم می شوند، و آتش چنان سوی آسمان زبانه می کشد که نورش در شهر بُصْری در جنوب دمشق دیده می شود.

 

2. در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، میان پادشاه عربستان و دیگر شاهزاده ها اختلاف شدیدی روی می دهد و پادشاه احساس خطر می کند و دستور می دهد که 15 تن از شاهزاده های مهم را بکشند.


3. مخالفان پادشاه عربستان نقشۀ قتل پادشاه را می کشند، و بنا بر آن چه از روایات اسلامی و علم جفر دانسته می شود، پادشاه در شب عرفه به دست شخصی با نام .... و با دو ضربه در شکم کشته می شود و فردای همان روز خبر مرگش میان حجگزاران پخش می شود و مردم آورندۀ خبر را می کشند.


4. پس از کشته شدن پادشاه عربستان، کشور و برخی شهرهایش دچار آشوب و هرج و مرج می شود و حجگزاران در منا چون سگ بر یکدیگر یورش می برند و کشتار زیادی رخ می دهد و پردۀ گرانبهای کعبه نیز دزدیده می شود. جالب توجّه است اگر بدانید، در آن سال و در آن حج، سوریها، عراقیها و ایرانیها از حج باز می مانند و در آن آشوبها و درگیریها شرکت ندارند.


5. سفیانی شامی پس از قیام در سوریه و چیره شدن بر بیشتر سرزمینهای شام، سپاهی را سوی مصر و عراق و ایران و عربستان سعودی می فرستد، و سپاهیان اعزام شده سوی عربستان، نخست به مدینه می روند و پس از کشتار و چپاول و تجاوز در این شهر مقدّس، برای تخریب کعبه و دستگیری و کشتن امام مهدی(علیه السّلام) و دو تن از یارانش، از مدینه سوی مکّه می روند و در حالی که هنوز از شهر مدینه بیرون نرفته اند، ناگهان زمین در بیدا می لرزد و دهان باز می کند و همه سپاه سفیانی، جز دو تن، را در خُد فرو می برد.


6. پیش از رسیدن امام مهدی(علیه السّلام) به مکّه، آن بزرگوار نفس زکیّه که جوانی بی گناه و پاک است را به نمایندگی از خِیش سوی مکّیان می فرستد تا آنان را به یاری امام فرا بخاند و سپاهیان آل سعود او را می گیرند و میان پایۀ عراقی کعبه که حجر اسود در آن جاست و جایگاه ایستادن ابراهیم(علیه السّلام) که رو به روی در کعبه است، سرش را می برند!!!


7. امام مهدی(علیه السّلام) که در مدینه میان گروهی اندک از یاورانش آشکار می شود، و برای وی قیام با شمشیر روا نیست، هنگامی که سپاه سفیانی به مدینه می رسد، و می خاهند امام مهدی(علیه السّلام) را دستگیر کنند و بکشند، وی بر جان خویش نگران می شود و سوی مکّه می گریزد و به کعبه پناه می برد و صبح روز شنبه دهم ماه محرّم، با فرمان خداوند قیام جهانی خد را آغاز می کند و سپس به مکّه می آید و از آن جا رهسپار عراق می شود. 


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم

   @joinchatakheruzzaman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس

روایتی شگفت در بارۀ مسخ شدن فاسقان در آخر الزّمان

🔴روایتی شگفت در بارۀ مسخ شدن فاسقان در آخر الزّمان


ابو اُمامَه روایت کرده است که پیامبر(صلّی الله علیه و سلّم) فرمود: 


مردمانی از این گروه مردم (مسلمانان) شب را بر خُردنی و نوشیدنی و سرگرمی و بازی سپری می کنند؛ پس، صبح می کنند، در حالی که بوزینگان و خوکانی شده اند، و سوگند که بی گمان، فروبردنی و سنگباران کردنی به ایشان می رسد، به گونه ای که مردم صبح کنند و بگویند: امشب تنها پسران آن کس فرو برده شدند و خانۀ آن کس فرو برده شد، و سوگند که بی گمان، تندبادی(1) سنگ آور از آسمان بر آنان فرستاده می شود، چنان که بر قوم لوط فرستاده شد، بر گروههایی از آنان و بر خانه ها[یشان](2)، و سوگند که بی گمان، بر آنان باد ناباروری فرستاده می شود که عاد را نابود کرد، بر گروههایی از آنان(3) و بر خانه ها[یشان](4)، برای مستی آور نوشیدنشان، ابریشم پوشیدنشان و کنیزان آوازخان برگزیدنشان و ربا خُردنشان و از خِیشاوندی بریدنشان(5).

————————————————————————

1. در همۀ نسخه های چاپی مسند أبی داود الطیالسیّ نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این جا «حاصباً» یافت می شود که به «حاصب» اصلاح و ترجمه گردید.

2. میان دو کروشه از افزوده های ما است.

3. در همۀ نسخه های چاپی مسند أبی داود الطیالسیّ نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این جا «فیها» یافت می شود که به «منها» اصلاح و ترجمه گردید.

4. میان دو کروشه از افزوده های ما است.

5. مسند أبی داود الطیالسیّ، ج 2، ص 7-456، ح 1233 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).


✔️ برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور


پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی

  @joinchatakheruzzaman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چشم انتظار گل نرگس