بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۲ مطلب با موضوع «soleyman» ثبت شده است


در روایات اسلامی بیانگر نشانه های ظهور امام مهدی(علیه السّلام)
 
از دو آتش یاد شده است:
 
 
1. آتشی از مشرق که همان آتش ستارۀ دنباله دار در آسمان است و سه تا هفت روزدر ماه رمضان می درخشد و همۀ اهل زمین آن را می بینند. 
 
2. آتشی از حجاز در میان سنگ و گل برافروخته می شود که از آن آتش گردن شتران در شهر بُصری در شمال سوریه می درخشد، و آن همان آتش فوران آتشفشان در حجاز است. 
 
بنا بر این، هیچ کدام از دو آتش نشانۀ ظهور یادشده در روایات که یکی از شرق آسمان پدیدار می شود و دیگری از حجاز که در مغرب زمین است، ارتباطی با آتش گرفتن چاههای نفت عربستان سعودی که در شرق این کشور و منطقۀ ظهران قرار دارند ، ندارند، و برخی نویسندگان که چنین احتمالی داده اند، نه تخصّص در روایات مهدوی و آخر الزّمانی دارند و نه از علم جغرافیا برخُردارند!
 
✔️برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور 
 
پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی
 
@joinchatakheruzzaman
--------------------
 
https://t.me/akherin_dowran/66
==============
https://t.me/joinchatakheruzzaman/1339
 


😳پیشبینی شگفت امام علی(علیه السّلام) 


در بارۀ ناتوان شدن آمریکا و اروپا در آخر الزّمان


امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های قیام قائم(علیه السّلام)، فرمود: ...  پادشاه رومیان ناتوان شود و عربها چیره شوند و مردمان، مانند جنبش مورچگان، سوی آشوبها بخیزند...(1).

بی گمان، امام علی(علیه السّلام) در این روایت از روی دادن برخی آشوبها و جنگهای پیاپی و ناتوان شدن پادشاه رومیان و فروریزی جایگاه و توانایی دولتهای اروپایی و آمریکایی در جهان، به ویژه خاورمیانه، خبر داده است، و به پیشرفت و نیرومندشدن برخی گروههای عرب سَلَفی (گذشته گرا) مانند اَعْرَج کِنْدی و پیروانش در لیبی و اَبْقَع فِهْری و پیروانش در مصر و عُثْمان سُفْیانی و پیروانش در سوریه و اَصْهَب مَرْوانی و پیروانش در عراق اشاره کرده است!

———————————————-

 1.إلزام الناصب، ج 2، ص 158، خطبۀ بیان 1 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).


https://t.me/joinchatakheruzzaman/12995

ستاره دنباله دار

🔴بحث عبدالله را با ویرایش جدید پی می گیریم. 


خبری از امام صادق(علیه السّلام) با این مضمون: هر کس مرگ عبدالله را برای من ضمانت کند، قائم (مهدی) را برای او ضمانت می کنم و پس از وی حکومت سالانه و روزانه می شود... عبدالله هر کس و هر جا باشد، می بایست حکومت پس از وی تا ظهور بیش از چند ماه و چند روز طول نکشد، و به سال نرسد. هر کس تفسیری غیر از این کند، از علم روایات و ادبیّات عرب بی بهره است ... بنا بر این، مصداق عبدالله نمی تواند پادشاه درگذشتۀ عربستان سعودی باشد.سیّد سلیمان مدنی

مرگ عبدالله نشانه ی نزدیکی ظهور

http://eitaa.com/joinchat/2555969553Ce489d93532

بنی فلان بنی عباس شام  اصهب و سفیانی  بنی مروان  دجال بصره

بحرین   بنی اسرائیل   شهاب سنگ و ستاره دنباله دار

اَعْرَج کِنْدِی   اَبْقَع قَیْسِی   خشکسالی و قحطی   سفیانی

ایران    نوسترادموس

حکومت بنی جعفرقبل از بنی عباس آخرالزمان

دانیال     اُورْشَلِیم   کردها در آخرالزمان

حِمْص  حَلَب   جحّافی   آشوب شَهْرِزُور

ناسازگاری در مشرق

خونخواهی در مغرب

افروخته شدن آتش

بنی امیّه

پرچم

akharozzaman.blog.ir
----------------------
t.me/johnchatakheruzzaman
---------------------------

شورش هاشمی شیصبانی

🔴سیر حوادث شگفت سوریه در آخر الزّمان


سیر حوادث سوریه بسیار پیچیده است و به حرفهای بی ربطی که برخی به ظاهر کارشناسان و یا گردانندگان متوهّم و دروغگوی برخی پایگاههای مهدوی و آخر الزّمانی گوش فرا ندهید که وقتتان را تلف می کنند. 


بر پایۀ آیات قرآنی و روایات اسلامی و برخی علوم پیشگویی، کشوریه سوریه در آخر الزّمان و پیش از ظهور امام مهدی(علیه السّلام) می بایست مراحل زیر را بگذراند، و ما در آینده، با خاست خدای متعالی، به بررسی همۀ این مراحل با بیان آیات و روایات و دیگر شواهد و دلایل خاهیم پرداخت. 


1. آشوب و درگیری گسترده سوریه که نزدیک 12 سال به درازا می کشد.

2. ویرانی گسترده سوریه (در حال انجام)

3. کشتار گسترده در سوریه (در حال انجام)

4. چیره شدن فرماندهی سعودی عربستانی با نام جُرْهُمِی بر حمص با کمک آمریکا و متّحدانش (انجام نشده)

5. لشکرکشی گستردۀ نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان به شمال شرق سوریه و دمشق (انجام نشده)

6. محاصرۀ اقتصادی شدید سوریه از سوی دولتهای اروپایی و آمریکایی (انجام نشده)

7. لشکرکشی گسترده دولتهای اروپایی و آمریکایی به بخشهایی از سوریه (انجام نشده)

8. لشکرکشی گستردۀ نیروهای ترکیه به بخشهایی در شمال شرقی سوریه (انجام نشده) 

9. لشکرکشی گستردۀ دولت بعثی و داعشی عراق با رهبری اصهب مروانی همراه با گروهی از منافقان به ظاهر شیعه از کوفه با رهبری شیصبانی به سوی دمشق (انجام نشده)

10. لشکرکشی گستردۀ نیروهای شورشی داعشی و غیر داعشی آفریقایی از لیبی به مصر و سپس با فرماندهی ابقع سوی دمشق (انجام نشده)

11. زلزله ای بزرگ در سوریه و فرورفتن زمین در در حَرَسْتا و جابیه با 100 هزار کشته (انجام نشده)

12. کشته شدن بشّار اسد در دمشق به دست گروهی از مردم آن (انجام نشده)

13. قیام سفیانی در وادی یابس (پیشتر از برخی حوادث یادشده) و چیره شدنش چند ماه بعد بر دمشق (انجام نشده)

14. برخی رویدادهای دیگر.... (انجام نشده)


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman

------------------

🔴شورش مردانی سیاه مندیل و سفیدجامه در خراسان


از محمّد پسر حنفیّه روایت شده است که گفت: پرچمی سیاه برای بنی عبّاس بیرون خاهد آمد. سپس پرچم دیگری سیاه از خراسان بیرون می آید که سربندهایشان سیاه و تنپوشهایشان سفید است، پیشاپیش آنان مردی از تمیم است که به او شعیب پسر صالح پسر شعیب گفته می شود. همراهان سفیانی را در هم می شکنند تا آن که در بیت المقدس فرود آید و برای مهدی چیرگی اش را آماده کند و سیسد تن را از شام سوی وی بکشاند. میان شورش او تا آن که کار را به مهدی بسپارد، هفتاد دو ماه خاهد بود(1).


چنین می نماید که این حدیث سخن پیامبر(صلّى الله علیه و آله) یا امام علی(علیه السّلام) باشد، اگرچه محمّد تابعی پسر خَوْلَۀ حَنَفِیَّه آن را به یکی از آن دو نسبت نداده است.


مراد از «بنی عبّاس» در این جا، بنی عبّاسی اند که در بخشی از سرزمینهای مشرق در آخر الزّمان فرمانروایی می کنند، و مقصود از «خراسان» در این جا، بخشی از سرزمینهای خراسان است که تالقان در افقانستان و سمرقند در ازبکستان را در بر می گیرد، و چنان که می دانید، گذاشتن دستار سیاه بر سر و پوشیدن جامۀ سفید میان مردمان افقانی فراگیر است.

 

شایان یادآوری است، از همۀ روایات اسلامی، مگر این روایت، بهره گرفته می شود، دوری زمانی میان شورش شعیب تمیمی پسر صالح در خراسان در ماه رجب و میان قیام امام مهدی(علیه السّلام) در مکّه و سپردن کار به وی در ماه محرّم بیش از هفت ماه نمی باشد.

—---------------------------------------------------

1. الفتن، ص 213، جزء 4، ح 851 (ترجمۀ نویسنده).


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman