بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خروج سفیانی» ثبت شده است

sofyani=خروج سفیانی

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396729

http://www.ghadeer.org/Book/2625/396732