بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «pic-kabootar-m» ثبت شده است

تصاویر منتخب = محرم 1395

تصاویر منتخب = محرم 1395

کبوتر حرم