گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

🚨🚨جمله ی معنادار و صریح امام خامنه ای : 


قاطعانه میگویم حرکت نزولی و رو به زوالِ رژیم دشمن 

صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. 


🔴امام خامنه ای :

امروز قدرت مقاومت صدها برابر شده؛ جوان فلسطینی که روزی

 با سنگ از خود دفاع میکرد،امروز 

با موشک نقطه‌زن پاسخ میدهد. 

موازنه به نفع فلسطین بشدت تغییر کرده.

دشمنی که خود را «ارتشی که هرگز شکست نمیخورد» معرفی میکرد،

 امروز بدل شده به«ارتشی که رنگ پیروزی را نخواهد دید


#غرب_آسیا در ایتا

westasia313@


محمدکاظم انبارلویی، ۱۸ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

چند کلمه در چند و چون مذاکره با آمریکا

https://www.alef.ir/news/4000218007.html

ظریف چرا

با سلام 

بدون شک اخبار اردیبهشت ۱۴۰۰ با نام ظریف گره خورده است کسی که با خوشنامی شروع کرد و القاب زیبایی را دریافت نمود ولی چرخ روزگار همیشه بر مراد نمی چرخد آزردن عاشقان سردار میدان و مقاومت تاوانی بس گران خواهد داشت و بخشیدن و طلب بخشایش آسان نخواهد بود اگر کمی سر مبارکتان را به سمت خودی می چرخاندید چنین گرفتار چرخ روزگار نمی شدید

چه خون‌های مبارکی در هسته ای و مقاومت ریخته شد ولی دیپلماسی شما حافظ خوبی برای آن نبود 

فکر می کنم اگر به جای غرب روی به کران بیکران غرب آسیا بیاندازید 

عاقبت بهتری خواهید داشت