بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست» ثبت شده است

محمدکاظم انبارلویی، ۱۸ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

چند کلمه در چند و چون مذاکره با آمریکا

https://www.alef.ir/news/4000218007.html

ظریف چرا

با سلام 

بدون شک اخبار اردیبهشت ۱۴۰۰ با نام ظریف گره خورده است کسی که با خوشنامی شروع کرد و القاب زیبایی را دریافت نمود ولی چرخ روزگار همیشه بر مراد نمی چرخد آزردن عاشقان سردار میدان و مقاومت تاوانی بس گران خواهد داشت و بخشیدن و طلب بخشایش آسان نخواهد بود اگر کمی سر مبارکتان را به سمت خودی می چرخاندید چنین گرفتار چرخ روزگار نمی شدید

چه خون‌های مبارکی در هسته ای و مقاومت ریخته شد ولی دیپلماسی شما حافظ خوبی برای آن نبود 

فکر می کنم اگر به جای غرب روی به کران بیکران غرب آسیا بیاندازید 

عاقبت بهتری خواهید داشت