گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست» ثبت شده است

محمدکاظم انبارلویی، ۱۸ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

چند کلمه در چند و چون مذاکره با آمریکا

https://www.alef.ir/news/4000218007.html

ظریف چرا

با سلام 

بدون شک اخبار اردیبهشت ۱۴۰۰ با نام ظریف گره خورده است کسی که با خوشنامی شروع کرد و القاب زیبایی را دریافت نمود ولی چرخ روزگار همیشه بر مراد نمی چرخد آزردن عاشقان سردار میدان و مقاومت تاوانی بس گران خواهد داشت و بخشیدن و طلب بخشایش آسان نخواهد بود اگر کمی سر مبارکتان را به سمت خودی می چرخاندید چنین گرفتار چرخ روزگار نمی شدید

چه خون‌های مبارکی در هسته ای و مقاومت ریخته شد ولی دیپلماسی شما حافظ خوبی برای آن نبود 

فکر می کنم اگر به جای غرب روی به کران بیکران غرب آسیا بیاندازید 

عاقبت بهتری خواهید داشت