بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

تمام بود و نبودم تویی

تمام بود و نبودم تویی گل نرگس

شمیم چشمه جاری تویی گل نرگس