گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

کف پا یا دست درمانی

https://bayanbox.ir/info/9015294838367417081/sujok-book-www.ketabha.org

https://bayanbox.ir/info/9015294838367417081/sujok-book-www.ketabha.org