گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

آب شلغم و کرونا

در کانالی دکتر طب سنتی گفته بود

آب شلغم را با عسل قاطی کرده مصرف نمایید

با دیدن این مطلب خاطره ای از مرحوم حاج حسن غنی زاده

برایم زنده شد زمانی که در یزد بودم  یک روز بسیار

مریض شدم تا اینکه مرحوم حاج حسن مرا به مطب دکتر بردند

تا وارد مطب شدیم چشممان به ظرفی پر از شلغم پخته افتاد

حاجی فرمودند کاش به جای قرص و دوا  شلغم می خوردیم

البته من زمانی که در خانه ی پدری بودم زیاد شلغم 

خورده ام شاید کرونا زورش به من نرسد