گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

بدون مقدمه


عدّه ای هنوز کفن برجام خشک نشده از تعدیل 


توان موشکی صحبت می کنند بهانه ی آنها


فشار تحریم ها بر مردم است


این افراد را باید به عنوان منافقین و خائنین 


به ملّت معرفی کرد 

خدا


براستی دنیا اگر خدایی نداشت، دنیا اگر دست خدا نبود، اگر پشت ما نمی ایستاد، اگر نمی گفت من هستم با یاد من آرام باش، اگر نمی گفت دلت با من قرص باشد، آن وقت دنیا به چه چیزی می ارزید؟ شاید بگویید عشق هست، مهر فرزند هست، لبخند هست، زیباییهای دنیا هست، اما هیچ یک آنجا که تویی و تنهاییت نیستند، آنجا که تویی و دردهای نهانیت نیستند، و فقط همین نیست، داشتنهای دنیا، زیباییهایش، خنده هایش در برابر دردها و نداشتن ها و گریه هایش اندک است. یک شبانه روز بخندی یادت نمی ماند، یک لحظه بترسی چنان که دنیا در برابر چشمانت

 تیره و تار شود تا ابد در خاطرت می ماند.

   دنیا فقط یک چیز دارد، یک کس دارد که به همه ی داشتهای دنیا و همه ی نداشته هایش، به همه ی خنده ها و گریه هایش، به همه ی زیباییها و زشتهایش می ارزد و آن خداست. و چه بی چیز و چه تنهاست آن کس که خدا ندارد.


http://zamzamenasim.parsiblog.com/Posts/278


خرمنکوب گندم


فیلمبرداری  از خرمنکوب گندم
02:00


به این می شود گفت نان حلال , 

بلافاصله بعد از ریختن گندم ها 

درکیسه  زکات آن را 

حساب می کنند 

البته در این فیلم فقط مرحله اوّل 


به نمایش درآمده است

 و کار پر مشقّتی است

ریسک های پر خطر 


من فکر می کنم عصر جدید کم کم دارد وارد عصر جاهلیّت


می شود و بزرگان شبکه سه فرصت دیدن


 نمایش های آن را قبل از 


نمایش عمومی ندارند این جاست که مردم باید از قانون


آتش به اختیار استفاده نموده یک اعتراض عمومی داشته


باشند 

وای مجری لیوان را خورد

تعجیل در ظهور