گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است


😳پیشبینی شگفت امام علی(علیه السّلام) 


در بارۀ ناتوان شدن آمریکا و اروپا در آخر الزّمان


امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های قیام قائم(علیه السّلام)، فرمود: ...  پادشاه رومیان ناتوان شود و عربها چیره شوند و مردمان، مانند جنبش مورچگان، سوی آشوبها بخیزند...(1).

بی گمان، امام علی(علیه السّلام) در این روایت از روی دادن برخی آشوبها و جنگهای پیاپی و ناتوان شدن پادشاه رومیان و فروریزی جایگاه و توانایی دولتهای اروپایی و آمریکایی در جهان، به ویژه خاورمیانه، خبر داده است، و به پیشرفت و نیرومندشدن برخی گروههای عرب سَلَفی (گذشته گرا) مانند اَعْرَج کِنْدی و پیروانش در لیبی و اَبْقَع فِهْری و پیروانش در مصر و عُثْمان سُفْیانی و پیروانش در سوریه و اَصْهَب مَرْوانی و پیروانش در عراق اشاره کرده است!

———————————————-

 1.إلزام الناصب، ج 2، ص 158، خطبۀ بیان 1 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).


https://t.me/joinchatakheruzzaman/12995

FATF

دو نفر از تصویب نشدن FATF بسیار ناراحت هستند


یکی پامپئو یکی آقای روحانی


قضاوت با شما

۱۰ تومان

سه دوست  از مغازه ای رادیویی میخرند. شاگرد مغازه قیمت رادیو را  ۳۰۰ تومان میگه 

آنها نفری صد تومان میدهند. رادیو را میخرند 

۱۰۰+۱۰۰+۱۰۰::۳۰۰

صاحب مغازه بعد رفتن آنها.  به شاگرد میگه گران فروختی.  ۵۰ تومان میده که به آنها برگرداند. 

شاگرد دنبال آنها میرود.   آنها خبر ندارند. صاحب  مغازه هم نمیداند. ۲۰ تومان برای خودش بر میدارد و ۳۰تومان به آنها پس میدهد 

آن سه دوست هم نفری ۱۰ تومان برمیدارند  

حالا ما حساب میکنیم. 

نفری. ۹۰تومان داده اند 

۹۰+۹۰+۹۰::::۲۷۰ به اضافه ۲۰تومان هم شاگرد مغازه برداشته. میشه ۲۹۰

 ۱۰.  تومان گم شده این وسط چی شده

۱۰۰+۱۰۰+۱۰۰::::۳۰۰

۹۰+۹۰+۹۰:::۲۷۰+۲۰::۲۹۰

۱۰ تومان؟؟؟؟؟