گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Byekan» ثبت شده است

<link href='http://www.fontonline.ir/css/BYekan.css' rel='stylesheet' type='text/css'>

<style>

  *{

  font-family:'BYekan',Sans-Serif;

  font-size:14px;

 }

</style>ویرایش ساختار قالب فعلی

قبل از <head/> قرار دهید. 

≠==========≠

در قسمت css قالب هم عدد 1.9 ها را به 2.1 تغییر دهید تا فاصله ی خطوط بیشتر شود