گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۲۸ مطلب با موضوع «آخرالزمان» ثبت شده است

پیش بینی محمد حسنین هیکل

پیش بینی محمد حسنین هیکل روزنامه نگار و مورخ مصری درباره سرنوشت عربستان بعد از فوت او، در شبکه های اجتماعی بازتاب وسیعی داشت. "محمد حسنین هیکل" قبل از فوتش گفته بود عربستان با یمن خواهد جنگید و در یمن غرق می شود و یمن پیروز خواهد شد، اگر این اتفاق نیفتاد، مرا از قبر بیرون بیاورید و جسدم را آتش بزنید و کتاب هایم را بسوزانید

https://eitaa.com/masaf/9349

فجیره یکی از مناطق مهم و تاریخی و باستانی امارات متحده عربی  است

نفتکش فجیره و همچنین مکانی نزدیک سفارت امریکا در بغداد مورد حمله قرار گرفت

که شاید اتّفاقات مشابه دیگری روی دهد تا یازده شپتامبر در اذهان زنده شود

شکی نیست که ترامپ ماجراجو دنبال بهانه می گردد 

این هشدار به آقای جهانگرد ایرانی است

دوران گفتگو تمام شده است 

سمند صاعقه زین کن سواره باید رفت

البته سواره ولی نه با هواپیما بلکه با ...

آخر الزمان در قرآن‏

آخر الزمان در قرآن‏
در قرآن کریم از آخر الزمان به طور صریح سخن به میان نیامده است، اما در لابلاى برخى از آیات به آن اشاره شده است، این آیات را به چند دسته مى‏توان تقسیم کرد:
۱٫ از وقوع برخى از رخدادها خبر داده که از گذشته تا حال تحقق نیافته و از آنجا که در خود این آیات وقوع آنها با ظهور نشانه‏هاى قیامت همراه است، مى‏توان نتیجه گرفت که ظرف تحقق آنها «آخر الزمان» است،  چنانکه از خروج یأجوج و مأجوج و خرابى سدّ ذوالقرنین خبر داده و این رخداد را نزدیک به قیامت دانسته است ، و نزول عیسی علیه السلام از آسمان را از نشانه‏هاى قیامت برشمرده ، و رجعت گروهى از انسانها به عنوان رخدادى پیش از وقوع قیامت معرفى شده است .
۲٫ از میراث برى زمین توسط صالحان و مستضعفان و حکومت آنان به عنوان سنت و اراده تخلف‏ناپذیر الهى خبر داده شده است ، و از آنجا که میراث بر اموال و امتیازات صاحبان پیشین را مالک مى‏شود، مى‏توان دریافت چنین میراث برى گسترده که تمام زمین را در بر مى‏گیرد پس از آخرین سلسله از حکمرانى و سلطه بر زمین توسط زمامداران ناشایسته در فرجام جهان، تحقق مى‏یابد، زیرا با فرض هر حکومتى پس از صالحان و مستضعفان، میراث برى آنها مفهومى نخواهد داشت.
۳٫ چیره شدن اسلام بر تمام ادیان و حاکمان مطلق اسلام بر تمام جهان که در آیاتى از قرآن پیش بینى شده است  امرى است که تاکنون تحقق نیافته، و رخدادى نیست که به صورت طبیعى و بدون استفاده از دعوت علنى و همگانى مهدی (عج) و استفاده از قدرت اعجاز و قهر قابل تحقق باشد، از این رو باید پذیرفت که این وعده الهى در دوران پایانى دنیا همزمان با ظهور مهدى (عج) انجام خواهد گرفت .
افزون بر قرآن «آخر الزمان» و رخدادهاى آن به صورتى بس گسترده و با جزئیات زیاد در روایات فریقین انعکاس یافته، و صاحبان جوامع روایى این روایات را در کتابهایى با عناوین: الفتن و الملاحم یا الفتن و اشراط الساعة  ذکر کرده‏اند.
فرجام جهان از نگاه ادیان آسمانى‏
قرآن اعلام داشته که میراث برى زمین توسط صالحان در کتاب زبور نوشته شده است .
چنانکه در آیه «و ان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته»  به طور ضمنى از نزول عیسی علیه السلام سخن به میان آورده است، این امر نشانگر آن است که ادیان آسمانى پیشین کم و بیش از فرجام جهان و نشانه‏هاى آن خبر داده‏اند.
در تورات در داستان پیامبران همچون عاموس، هوشع، اشعیاء، میکا، ارمیاء و… از روز خدا سخن به میان آمده که در آن پادشاهى از نسل داود ـ یعنى فرزند انسان ـ که روح خدا بر او قرار گرفته ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و خیر و برکت پر خواهد ساخت، همچنین در پیشگوئى‏هاى حزقیان از هجوم جوج (یأجوج) و هلاکت آنها و تغییرات کیهانى همچون تاریکى خورشید و ستارگان خبر داده شده است و در نوشته‏هاى بین النهرین از هجوم سپاه یأجوج و مأجوج و فتنه مسیحاى دروغین (دجّال) و ظهور منجى اى که پسر انسان، پسر خدا و انسان یاد شده است گزارش شده است.
در اناجیل مسیحیان از نزدیک بودن پایان دنیا، رجعت عیسى، ظهور مسیحیان دروغین، شایع شدن قحط¬سالى، وبا، زلزله‏هاى مرگبار، جنگها و بلاهاى سخت، نابود شدن سپاه یأجوج و مأجوج گفت¬وگو شده است.
در عبارتى عیسى علیه السلام چنین مى‏فرماید: «کمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بدارید. مستعد باشید زیرا در ساعتى که گمان نمى‏برید پسر انسان مى‏آید…» و اساساً گفته شده که محور و مرکز تعلیمات عیسى علیه السلام بشارت نجات و تحقق ملکوت خداست .
فرجام جهان از نگاه اسلام‏
از مجموعه آیات و روایات پیرامون آخر الزمان نکات زیر قابل استفاده است:
۱٫ جهان همانگونه که با آفرینش الهى و ظهور آدم به عنوان نخستین انسان داراى آغازى روشن است، در پایان نیز داراى فرجامى مشخص و معین است، و اول و آخر این کهنه کتاب چنانکه برخى پنداشته‏ اند نیافتاده است.
۲٫ جهان در روند خود به سوى حاکمیت ظلم و کفر پیش مى‏رود، و برغم تلاش پیامبران مردم از مسیر ترسیم شده آنها منحرف مى‏شوند و در نظام اجتماعى ستم و در روابط فردى فسق و فجور حاکم خواهد شد.
۳٫ برغم حاکمیت چنین روندى در پایان هستى، ظلم و کفر از جهان رخت برمى¬بندد و با چیره شدن اسلام بر تمام ادیان، صالحان مستضعف حاکمیت جهان را بر عهده خواهند گرفت.
۴٫ براى برچیده شدن ظلم و کفر و حاکمیت عدالت و اسلام انسانى والا و بزرگ از سلسله امامان به نام مهدى (عج) ذخیره شده است.
۵٫ با بسته شدن پرونده جهان با حاکمیت دین و عدالت، جهانیان مهیاى ظهور رستاخیز و برچیده شدن نظام هستى مى‏شوند.

فلسفه فرجام هستى‏
مکاتب زمینى از ترسیم آینده جهان ناتوانند و هیچ پاسخ روشنى در این باره ارائه نمى‏کنند، اما در مقابل، ادیان آسمانى بویژه اسلام به طور شفاف و روشن از پایان هستى و فرجام نیک آن سخن به میان آورده‏اند، این امر به عنوان یکى از امتیازات قابل توجه ادیان الهى محسوب مى‏شود که در کنار تعریفى روشن از خالق، هستى و انسان، تعریفى روشن از جهان، آغاز و انجام آن دارند، توان گزارشگرى از آینده ایى که هنوز فرا نرسیده به عنوان اخبار از غیب نشانه ایى از حقانیت ادیان آسمانى است، آیا دینى که از آبشخور وحى آسمانى بهره ندارد مى‏تواند با قاطعیت اعلام کند روزى منجى عالم ظهور خواهد کرد، اقوام وحشى با سپاهى عظیم هجوم خواهند آورد و از طرف دیگر هر انسان مؤمن و آزاده ایى از اینکه دین و عدالت بر پهنه گیتى حاکم نیست هماره در رنج است، و گاه در بخشهایى از تاریخ این حاکمیت چنان تلخ بود که امید رهایى و نجات در دل هر انسانى مرده و بسیارى با ناامیدى کامل چشم از جهان فرو بستند. اما در مقابل کسانى که با آموزه‏هاى پیامبران آشنایند و از فرجام نیک جهان اطلاع یافته‏اند هماره چراغ امید و آرزو در دل آنها روشن است و وجود چنین امیدى در دلها باعث پویایى حرکت و تلاش است. بدین خاطر انتظار ظهور منجى نه تنها باعث رخوت و سستى نمى‏شود، بلکه موجى از حرکت و جوشش را به دنبال مى‏آورد.
رخدادهاى آخر الزمان‏
به استناد آیات قرآن و روایاتى که در تفسیر و تبیین آنها وارد شده است، 

رخدادهاى آخر الزمان را مى‏توان چنین برشمرد:

۱ـ ظاهر شدن دود از آسمان
۲ـ ظهور مهدى علیه السلام
۳ـ خروج سفیانى
۴ـ خروج دجّال
۵ ـ فرود آمدن عیسى علیه السلام از آسمان
۶ـ خروج یأجوج و مأجوج
۷ـ خروج دابة الارض
۸ ـ رجعت

http://14masomin.blogfa.com/post/785

حدیث | ابتلائات فراگیر پیش از ظهور

روایت:

عن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، قالَ: سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ علیه السلام یَقولُ:
إنَّ قُدّامَ القائِمِ عَلاماتٍ تَکونُ مِنَ اللَّهِ عز و جل لِلمُؤمِنینَ، قُلتُ: وما هِیَ جَعَلَنِیَ اللَّه فِداکَ؟ قالَ: ذلِکَ قَولُ اللَّهِ عز و جل: «وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ» یَعنِی المُؤمِنینَ قَبلَ خُروجِ القائِمِ علیه السلام «بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ» «1»، قالَ: یَبلوهُم «بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ» مِن مُلوکِ بَنی فُلانٍ فی آخِرِ سُلطانِهِم، «وَ الْجُوعِ» بِغَلاءِ أسعارِهِم، «وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ» قالَ: کَسادُ التِّجاراتِ وقِلَّةُ الفَضلِ. ونَقصٍ مِنَ الأَنفُسِ، قالَ: مَوتٌ ذَریعٌ «2». ونَقصٍ مِنَ الثَّمَراتِ، قالَ: قِلَّةُ رَیعِ ما یُزرَعُ، «وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ» عِندَ ذلِکَ بِتَعجیلِ خُروجِ القائِمِ علیه السلام.
ثُمَّ قالَ لی: یا مُحَمَّدُ، هذا تَأویلُهُ، إنَّ اللَّهَ تَعالى یَقولُ: «وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»

ترجمه:

کمال الدین - به نقل از محمّد بن مسلم-: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرماید: «پیش از [ظهور] قائم، نشانه‏‌هایى از جانب خداوند عز و جل براى مؤمنان پدید می‌آید».
گفتم: آن نشانه‏‌ها چیست، قربانت گردم؟
فرمود: «سخن خداى عز و جل که: «بى گمان، شما را می‌آزماییم» یعنى مؤمنان را پیش از ظهور قائم، «به چیزى از ترس و گرسنگى و کاهش در مال‏‌ها و جان‏‌ها و محصولات، و شکیبایان را مژده ده»» و فرمود: «آنان را به اندکى ترس از پادشاهان بنى فلان در آخر سلطنتشان، و گرسنگى با گرانى قیمت‌ها، و کاهش در اموال، می‌آزماید» و فرمود: «کساد کسب و کار و اندک شدن برکت و کاهش در جان‏‌ها و فرمود: «مرگ فراگیر (/ سریع) و کاهشى در میوه‏‌ها و فرمود: «یعنى کاستى در محصولات زراعى. [و افزود:] «شکیبایان را در این هنگام، به نزدیک شدن ظهور قائم علیه السلام مژده ده».
ایشان سپس به من فرمود: «اى محمّد! این است تأویل آیه. خداى متعال می‌فرماید: «و تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم، کسى نمی‌داند»».

منبع:

کمال الدین: ص 649

الغیبة، نعمانى: ص 250 ح 5

إعلام الورى: ج 2 ص 280

بحار الأنوار: ج 52 ص 202 ح 28

دانشنامه امام مهدى «عجل الله فرجه» بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج7، ص: 265 - 267

بشارت رهبری در مورد عاقبت موشکی شدن دولت فاسد عربستان
01:14

«حالا البته اگر[عربستان سعودی] (نیروگاه های هسته ای و موشک) بسازند هم بنده شخصاً ناراحت نمیشوم، چون میدانم که اینها ان‌شاالله در دوران نه چندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد.»

زنان آخرالزمان فتنه انگیزند

یظهر فی آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شرّ الازمنة نسوة کاشفات عاریات متبرّجات خارجات من الدین، داخلات فی الفتن، مائلات الی الشهوات، مسرعات الی اللّذات، مستحلّات للمحرمات فی جهنم خالدات.
در آخرالزمان و نزدیک شدن زمان موعود (قیامت یا حضرت مهدی علیه السّلام) که بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) زنانی ظاهر می شوند بی حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائی می کنند، از دین خارج می شوند (به احکام دین توجهی ندارند) در فتنه ها (آشوبها یا محافل عیش و شهوت) داخل می شوند و شهوترانی روی می آورند و به لذات جوئیها شتابانند، حرامهای الهی را حلال می کنند و در جهنم همیشه خواهند ماند.(392)

عجم بر شما پیروز شده گردن شما را می زنند

دانشمند بزرگوار شیعه سیدبن طاووس روایت کند که امیرالمؤمنین فرمود: پیامبر به من عهد نمود و خبر داد که یا علی حتماً با گروه طغیانگر (معاویه و اصحاب او) و گروه بیعت شکن (طلحه و زبیر) و طایفه خارج از دین (خوارج) خواهی جنگید.
آگاه باشید: به خدا قسم ای گروه عرب دستهای شما از عجمها پر خواهد شد (بر سایر ملل پیروز می شوید) و از آنان برده ها و کنیز و... خواهید گرفت، تا اینکه چون دستهای شما از آن پر شد (و خوب مسلّط شدید) آنها بر شما چیره گشته همچو شیران و هیچ باقی نگذارند.
گردن شما را می زنند و آنچه خدا بر شما ارزانی داشته از شما بگیرند و بخورند و زمینهای شما را وارث شوند. ولی آنچه گفتم نخواهد شد مگر زمانی که برخی از برنامه های دین شما تغییر کند و زمانی که خود شما فساد بر پا کنید و حق پیشوایان خود را کوچک شمرده و نسبت به دانشمندان خاندان پیامبرتان تحقیر و سستی نمائید.
پس بچشید آنچه را خود کرده اید و خداوند هرگز ذره ای به بندگان ستم نخواهد کرد.(404)

قم شهر امن و شهر یاوران حضرت مهدی علیه السّلام

ابو موسی اشعری از حضرت امیر علیه السّلام پرسید: هنگام فتنه و جنگها، سالمترین شهرها و بهترین مکانها کجاست؟ 
حضرت فرمود: سالمترین مکانها در آن زمان کوهستانهاست، پس هنگامی که خراسان مضطرب شود و بین گرگان و طبرستان جنگ واقع گردد و سجستان خراب شود، سالمترین مکانها در این زمان قم است، این همان شهری است که یاوران برترین مردم از نظر پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه (یعنی یاوران حضرت مهدی عج) از آن خارج می شوند
و این همان شهری است که درخشان نامیده شده و در آنجاست جای پای جبرئیل و جائی که آبی از آن می جوشد که هر کسی از آن نوشد از بیماری در امان است(411) - الحدیث.

آتش در حجاز و آب در نجف

امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: اذا وقعت النار فی حجازکم و جری الماء بنجفکم فتوقعوا ظهوره؛ زمانی که آتش در حجاز شما افتاد و آب به نجف شما جاری شد (نجف را آب گرفت یا آب به آنها رسید) پس منتظر ظهور او (حضرت مهدی علیه السّلام) باشید.(430)

----------------------------------------

392 من لا یحضره الفقیه

404 نوائب الدهور.
 411
بحار، ج 57
429
 نهج البلاغة.
 430
نواهب الدّهور.
 431
بحارالانوار از کمال الدین

پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

http://www.ghadeer.org/Book/1020

--------------------------

رجعت در آخر الزمان

http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&id=1413

---------------------

 

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ 


أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ   [1]


و چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد جنبنده‏ اى  [2] را از زمین 


براى آنان بیرون مى‏آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه باید] به


 نشانه‏ هاى ما یقین نداشتند.»

 

«رجعت» به مفهوم بازگشت و زنده شدن گروهى از مؤمنان خالص و کافران محض، پس از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و در آستانه رستاخیز است که آیات قرآن و روایات صحیح بر آن دلالت مى کند [3] .بنابر روایات شیعی ، نخستین امامى که رجعت مى کند، امام حسین علیه السلام است ؛ آن حضرت از جمله کسانی است که رجعت می کنند و پس از آن زمانی طولانی حکومت خواهند کرد . [4]

از روایات مربوط به رجعت استفاده مى شود که امیرمؤمنان حضرت على علیه السلامنیز رجعت مى کند و سالیان درازى حکومت خواهند کرد. روایاتی که در آنها علی علیه السلام به عنوان دابه الارض [2]  معرفی شده فراوان است. بخشى ازاین روایات در ذیل آیات: آل عمران، 81; حجر، 38 ; ص، 81; نمل، 82 و قلم، 16 در کتاب هاى تفسیر روایى، مانند: تفسیر برهان و نورالثقلین، نقل شده است.  [5]

امام علی علیه السلام می فرماید: انا الدابه التی تکلم الناس  ؛ منم جنبنده ای که خدا او را از زمین بیرون می آورد و با مردمان سخن می­گوید.

دلایل‌ رجعت‌ با استناد به آیات ‌قرآن و دیگر کتب مقدس‌ در کتاب‌ حق الیقین علامه‌ مجلسی به تفصیل توضیح داده شده که نمونه ای از آن در‌ زیر آمده است‌:

اصبغ‌ بن‌ نباته‌ می‌ گوید: معاویه‌ به من‌ گفت‌: شما شیعیان‌ گمان‌ می‌ کنید،  دابّة‌ الارض‌،علی‌ است‌؟

گفتم‌: تنها ما نمی‌ گوییم‌، بلکه‌ یهود نیز چنین ‌عقیده‌ ای‌ دارند! معاویه‌ به دنبال‌ اعلم‌ علماء یهود فرستاد . وقتی که‌ آمد، پرسید: شما مسألة دابّة‌ الارض‌ را در کتب‌ خود دیده‌اید؟  گفت‌: آری‌! معاویه ‌پرسید: آن‌ چیست‌؟ گفت‌: مردی‌ است‌! پرسید: نامش‌ چیست‌؟ گفت‌: ایلیا! پرسید: ایلیا به‌ چه‌ اسمی‌ نزدیک‌ است‌؟ گفت‌: علی‌! [6]

 

________________________________________________________

پی نوشت:

[1]. سوره نمل، آیه82.

[2]. برخی بر این باورند که لفظ دابّـة (جنبنده) اشاره به حیوان دارد، امّا این درست نیست، دلیل ما بر این مدّعا، وجود ادله قرآنی و روایات شریفی است که از اهل بیت علیهم السلام روایت شده و اشاره به این دارند که دابّـة  الأرض انسان است، نه حیوان. (بحارالأنوار، ج 9، ص 204؛ منتخب الأثر، ص 444)

[3]. براى آگاهى بیش تر درباره رجعت رجوع شود به : رجعت، آیت الله سبحانى ; رجعت، علامه مجلسى ; رسالة الرجعة، آیت الله سیدابوالحسن رفیعى قزوینى; الایقاظ من الهجعة، شیخ حر عاملى ; رجعت از دیدگاه عقل و دین، غلامرضا مغیثى ; رجعت، محمدباقر بهبودى ; رجعت، محمدرضا ضمیرى ; رجعت یا دولت کریمه خاندان وحى، محمد خادمى شیرازى.

[4]. بحارالأنوار، ج 53، ص 39 و 46.

[5].  تفسیر برهان و تفسیر نورالثقلین، ذیل آیات یاد شده. مباحث رجعت و پرسش ها و اشکالاتى که پیرامون آن مطرح شده است، فراوان است، براى آگاهى بیش تر افزون به کتاب و نرم افزار «پرسمان معاد» تهیه شده به وسیله گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآنى مرکز فرهنگ و معارف قرآن مراجعه کنید .

[6]. حق الیقین (علامه‌ مجلسی)

نوشته شده توسط طه حسن زاده در روز چهارشنبه 1391/5/25