گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

چرا جانم نمی آیی؟

گل نرگس کجایی تو

گذشت عمرم ز نیمه و نیامدی

طبقه بندی موضوعی

۱۷ مطلب با موضوع «soleyman» ثبت شده است

🔴بحث عبدالله را با ویرایش جدید پی می گیریم. 


خبری از امام صادق(علیه السّلام) با این مضمون: هر کس مرگ عبدالله را برای من ضمانت کند، قائم (مهدی) را برای او ضمانت می کنم و پس از وی حکومت سالانه و روزانه می شود... عبدالله هر کس و هر جا باشد، می بایست حکومت پس از وی تا ظهور بیش از چند ماه و چند روز طول نکشد، و به سال نرسد. هر کس تفسیری غیر از این کند، از علم روایات و ادبیّات عرب بی بهره است ... بنا بر این، مصداق عبدالله نمی تواند پادشاه درگذشتۀ عربستان سعودی باشد.سیّد سلیمان مدنی

مرگ عبدالله نشانه ی نزدیکی ظهور

http://eitaa.com/joinchat/2555969553Ce489d93532

بنی فلان بنی عباس شام  اصهب و سفیانی  بنی مروان  دجال بصره

بحرین   بنی اسرائیل   شهاب سنگ و ستاره دنباله دار

اَعْرَج کِنْدِی   اَبْقَع قَیْسِی   خشکسالی و قحطی   سفیانی

ایران    نوسترادموس

حکومت بنی جعفرقبل از بنی عباس آخرالزمان

دانیال     اُورْشَلِیم   کردها در آخرالزمان

حِمْص  حَلَب   جحّافی   آشوب شَهْرِزُور

ناسازگاری در مشرق

خونخواهی در مغرب

افروخته شدن آتش

بنی امیّه

پرچم

akharozzaman.blog.ir
----------------------
t.me/johnchatakheruzzaman
---------------------------

شورش هاشمی شیصبانی

🔴سیر حوادث شگفت سوریه در آخر الزّمان


سیر حوادث سوریه بسیار پیچیده است و به حرفهای بی ربطی که برخی به ظاهر کارشناسان و یا گردانندگان متوهّم و دروغگوی برخی پایگاههای مهدوی و آخر الزّمانی گوش فرا ندهید که وقتتان را تلف می کنند. 


بر پایۀ آیات قرآنی و روایات اسلامی و برخی علوم پیشگویی، کشوریه سوریه در آخر الزّمان و پیش از ظهور امام مهدی(علیه السّلام) می بایست مراحل زیر را بگذراند، و ما در آینده، با خاست خدای متعالی، به بررسی همۀ این مراحل با بیان آیات و روایات و دیگر شواهد و دلایل خاهیم پرداخت. 


1. آشوب و درگیری گسترده سوریه که نزدیک 12 سال به درازا می کشد.

2. ویرانی گسترده سوریه (در حال انجام)

3. کشتار گسترده در سوریه (در حال انجام)

4. چیره شدن فرماندهی سعودی عربستانی با نام جُرْهُمِی بر حمص با کمک آمریکا و متّحدانش (انجام نشده)

5. لشکرکشی گستردۀ نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان به شمال شرق سوریه و دمشق (انجام نشده)

6. محاصرۀ اقتصادی شدید سوریه از سوی دولتهای اروپایی و آمریکایی (انجام نشده)

7. لشکرکشی گسترده دولتهای اروپایی و آمریکایی به بخشهایی از سوریه (انجام نشده)

8. لشکرکشی گستردۀ نیروهای ترکیه به بخشهایی در شمال شرقی سوریه (انجام نشده) 

9. لشکرکشی گستردۀ دولت بعثی و داعشی عراق با رهبری اصهب مروانی همراه با گروهی از منافقان به ظاهر شیعه از کوفه با رهبری شیصبانی به سوی دمشق (انجام نشده)

10. لشکرکشی گستردۀ نیروهای شورشی داعشی و غیر داعشی آفریقایی از لیبی به مصر و سپس با فرماندهی ابقع سوی دمشق (انجام نشده)

11. زلزله ای بزرگ در سوریه و فرورفتن زمین در در حَرَسْتا و جابیه با 100 هزار کشته (انجام نشده)

12. کشته شدن بشّار اسد در دمشق به دست گروهی از مردم آن (انجام نشده)

13. قیام سفیانی در وادی یابس (پیشتر از برخی حوادث یادشده) و چیره شدنش چند ماه بعد بر دمشق (انجام نشده)

14. برخی رویدادهای دیگر.... (انجام نشده)


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman

------------------

🔴شورش مردانی سیاه مندیل و سفیدجامه در خراسان


از محمّد پسر حنفیّه روایت شده است که گفت: پرچمی سیاه برای بنی عبّاس بیرون خاهد آمد. سپس پرچم دیگری سیاه از خراسان بیرون می آید که سربندهایشان سیاه و تنپوشهایشان سفید است، پیشاپیش آنان مردی از تمیم است که به او شعیب پسر صالح پسر شعیب گفته می شود. همراهان سفیانی را در هم می شکنند تا آن که در بیت المقدس فرود آید و برای مهدی چیرگی اش را آماده کند و سیسد تن را از شام سوی وی بکشاند. میان شورش او تا آن که کار را به مهدی بسپارد، هفتاد دو ماه خاهد بود(1).


چنین می نماید که این حدیث سخن پیامبر(صلّى الله علیه و آله) یا امام علی(علیه السّلام) باشد، اگرچه محمّد تابعی پسر خَوْلَۀ حَنَفِیَّه آن را به یکی از آن دو نسبت نداده است.


مراد از «بنی عبّاس» در این جا، بنی عبّاسی اند که در بخشی از سرزمینهای مشرق در آخر الزّمان فرمانروایی می کنند، و مقصود از «خراسان» در این جا، بخشی از سرزمینهای خراسان است که تالقان در افقانستان و سمرقند در ازبکستان را در بر می گیرد، و چنان که می دانید، گذاشتن دستار سیاه بر سر و پوشیدن جامۀ سفید میان مردمان افقانی فراگیر است.

 

شایان یادآوری است، از همۀ روایات اسلامی، مگر این روایت، بهره گرفته می شود، دوری زمانی میان شورش شعیب تمیمی پسر صالح در خراسان در ماه رجب و میان قیام امام مهدی(علیه السّلام) در مکّه و سپردن کار به وی در ماه محرّم بیش از هفت ماه نمی باشد.

—---------------------------------------------------

1. الفتن، ص 213، جزء 4، ح 851 (ترجمۀ نویسنده).


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman

🔴خلاصه سرنوشت عربستان سعودی و پادشاهی آل سعود در آخر الزّمان


در بارۀ عربستان سعودی و پادشاهی آل سعود گفتاری مفصّل نوشته ایم که در زمانی مناسب ارائه خاهیم داد. برای کسانی که دوست دارند زودتر از آن زمان، در بارۀ سرنوشت این کشور و پادشاهی آل سعود چیزهای بدانند، نکاتی را به گونه ای خلاصه یادآور می شویم:


1. در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، زلزله هایی در عربستان سعودی روی می دهند و برخی آتشفشانهای بزرگ در این کشور فَوَران می کنند و مایۀ ترس و وحشت مردم می شوند، و آتش چنان سوی آسمان زبانه می کشد که نورش در شهر بُصْری در جنوب دمشق دیده می شود.

 

2. در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، میان پادشاه عربستان و دیگر شاهزاده ها اختلاف شدیدی روی می دهد و پادشاه احساس خطر می کند و دستور می دهد که 15 تن از شاهزاده های مهم را بکشند.


3. مخالفان پادشاه عربستان نقشۀ قتل پادشاه را می کشند، و بنا بر آن چه از روایات اسلامی و علم جفر دانسته می شود، پادشاه در شب عرفه به دست شخصی با نام .... و با دو ضربه در شکم کشته می شود و فردای همان روز خبر مرگش میان حجگزاران پخش می شود و مردم آورندۀ خبر را می کشند.


4. پس از کشته شدن پادشاه عربستان، کشور و برخی شهرهایش دچار آشوب و هرج و مرج می شود و حجگزاران در منا چون سگ بر یکدیگر یورش می برند و کشتار زیادی رخ می دهد و پردۀ گرانبهای کعبه نیز دزدیده می شود. جالب توجّه است اگر بدانید، در آن سال و در آن حج، سوریها، عراقیها و ایرانیها از حج باز می مانند و در آن آشوبها و درگیریها شرکت ندارند.


5. سفیانی شامی پس از قیام در سوریه و چیره شدن بر بیشتر سرزمینهای شام، سپاهی را سوی مصر و عراق و ایران و عربستان سعودی می فرستد، و سپاهیان اعزام شده سوی عربستان، نخست به مدینه می روند و پس از کشتار و چپاول و تجاوز در این شهر مقدّس، برای تخریب کعبه و دستگیری و کشتن امام مهدی(علیه السّلام) و دو تن از یارانش، از مدینه سوی مکّه می روند و در حالی که هنوز از شهر مدینه بیرون نرفته اند، ناگهان زمین در بیدا می لرزد و دهان باز می کند و همه سپاه سفیانی، جز دو تن، را در خُد فرو می برد.


6. پیش از رسیدن امام مهدی(علیه السّلام) به مکّه، آن بزرگوار نفس زکیّه که جوانی بی گناه و پاک است را به نمایندگی از خِیش سوی مکّیان می فرستد تا آنان را به یاری امام فرا بخاند و سپاهیان آل سعود او را می گیرند و میان پایۀ عراقی کعبه که حجر اسود در آن جاست و جایگاه ایستادن ابراهیم(علیه السّلام) که رو به روی در کعبه است، سرش را می برند!!!


7. امام مهدی(علیه السّلام) که در مدینه میان گروهی اندک از یاورانش آشکار می شود، و برای وی قیام با شمشیر روا نیست، هنگامی که سپاه سفیانی به مدینه می رسد، و می خاهند امام مهدی(علیه السّلام) را دستگیر کنند و بکشند، وی بر جان خویش نگران می شود و سوی مکّه می گریزد و به کعبه پناه می برد و صبح روز شنبه دهم ماه محرّم، با فرمان خداوند قیام جهانی خد را آغاز می کند و سپس به مکّه می آید و از آن جا رهسپار عراق می شود. 


سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم

   @joinchatakheruzzaman

🔴روایتی شگفت در بارۀ مسخ شدن فاسقان در آخر الزّمان


ابو اُمامَه روایت کرده است که پیامبر(صلّی الله علیه و سلّم) فرمود: 


مردمانی از این گروه مردم (مسلمانان) شب را بر خُردنی و نوشیدنی و سرگرمی و بازی سپری می کنند؛ پس، صبح می کنند، در حالی که بوزینگان و خوکانی شده اند، و سوگند که بی گمان، فروبردنی و سنگباران کردنی به ایشان می رسد، به گونه ای که مردم صبح کنند و بگویند: امشب تنها پسران آن کس فرو برده شدند و خانۀ آن کس فرو برده شد، و سوگند که بی گمان، تندبادی(1) سنگ آور از آسمان بر آنان فرستاده می شود، چنان که بر قوم لوط فرستاده شد، بر گروههایی از آنان و بر خانه ها[یشان](2)، و سوگند که بی گمان، بر آنان باد ناباروری فرستاده می شود که عاد را نابود کرد، بر گروههایی از آنان(3) و بر خانه ها[یشان](4)، برای مستی آور نوشیدنشان، ابریشم پوشیدنشان و کنیزان آوازخان برگزیدنشان و ربا خُردنشان و از خِیشاوندی بریدنشان(5).

————————————————————————

1. در همۀ نسخه های چاپی مسند أبی داود الطیالسیّ نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این جا «حاصباً» یافت می شود که به «حاصب» اصلاح و ترجمه گردید.

2. میان دو کروشه از افزوده های ما است.

3. در همۀ نسخه های چاپی مسند أبی داود الطیالسیّ نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این جا «فیها» یافت می شود که به «منها» اصلاح و ترجمه گردید.

4. میان دو کروشه از افزوده های ما است.

5. مسند أبی داود الطیالسیّ، ج 2، ص 7-456، ح 1233 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).


✔️ برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور


پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی

  @joinchatakheruzzaman

🔴پخش شدن دود از آسمان در آخر الزّمان


پخش شدن دود از آسمان از نشانه های نزدیک شدن زمان قیام امام مهدی(علیه السّلام) است.


خداوند متعالی فرمود: چشم به راه روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد*که مردم را فرا می گیرد، این شکنجه ای دردناک است*(1).


بنا بر آن چه هویداست، مراد از «دودی آشکار» در این آیه، دودی است که در آسمان پخش می شود، در پی برآمدن ستاره ای بزرگ و دنباله دار در ماه رمضان سال قیام امام مهدی(علیه السّلام)، پس از رفتنش درون پوشش گازی زمین و سوختنش و شعله ور شدنش فروافتادنش در مشرق، و دود از نشانه های رستاخیز نیست، ولی برخی روایات اسلامی که از آنها گمان می رود دود پس از قیام قائم و فرود عیسی مسیح(علیهما السّلام) خاهد بود، از در هم آمیختگی یا پیش و پس کردن برخی بخشهایشان تهی نیستند.

 

از حُذَیْفَه پسر اَسِید روایت شده است که گفت: رسول خدا(صلّى الله علیه و سلّم) نزد ما آمد و ما در بارۀ «ساعت» گفتگو می کردیم، فرمود: هرگز ساعت بر پا نخاهد شد، تا آن آن که ده نشانه را ببینید: پس، یاد کرد دجّال، دود، یأجوجوج و مأجوج، برآمدن خُرشید از غروبگاهش، جنبنده، فرود عیسی پسر مریم(علیه السّلام)، فروبردنی در مشرق، فروبردنی در مغرب، فروبردنی در جزیرۀ عربها و آتشی که مردم را می کوچاند(2).


بدان که مراد از «ساعت» در برخی آیات قرآنی و بسیاری از روایات اسلامی، زمان قیام قائم(علیه السّلام) می باشد.


از حذیْفَه روایت شده است که رسول خدا(صلّى الله علیه و سلّم) فرمود: ... پس، عیسی به بیت المقدس بازمی گردد و مؤمنان با وی اند، در آن هنگام دود آشکار می شود. گفتم: ای رسول خدا نشانۀ دود چیست؟ فرمود: برای آن سه صدای بلند شنیده می شود و دودی میان مشرق و مغرب را پُر می کند؛ ولی مؤمن سرماخُردگی ای به او می رسد، ولی کافر مانند مست می شود، دود در دو سوراخ بینی، دو گوش، دهان و پشتش می رود...(3).


... «چشم به راه روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد» ... از رسول خدا(صلّى الله علیه و سلّم) روایت شده است: نخستین نشانه ها دود است ... حذیفه گفت: ای فرستادۀ خدا، دود چیست؟ پس، رسول خدا(صلّى الله علیه و سلّم) آیه را خاند و فرمود: میان مشرق و مغرب را پُر می کند، چهل روز و شب می ماند...(4).


از اَرْطَاَه روایت شده است که گفت: آتشی یا دودی در مشرق چهل شب خاهد بود(5).


چنین می نماید که این حدیث از سخنان پیامبر(صلّى الله علیه و آله) یا بهره گرفته شده از آنها باشد،   اگرچه اَرْطَاَه تابعی پسر مُنْذِر آن را به وی نسبت نداده است.

-------------------------------------------------------

1. قرآن کریم، سورۀ دخان، آیۀ 11-۱٠ (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).

2.  الزهد و الرقائق، ابن مبارک، ص 60-559، ح 1606 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).

3. السنن الواردة فی الفتن، ص 276، جزء 5، ب 103، دنبالۀ ح 597 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی). 

5. الکشّاف، ج 4، ص 272، سورۀ دخان (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).

6. الفتن، ص 428، جزء 9، دنبالۀ ح 1360 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).


✔️برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور

پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی

@joinchatakheruzzaman-تلگرام